maandag 27 december 2010

Vrede op aarde...

Zijn geboorte was al 700 jaar eerder voorzegt...

Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven; zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam zal IMMANUËL zijn.
Jesaja 7:14

U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. Lukas 2:11

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.
Matteüs 1:22, 23

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5Vertaling van de tekst

Maria, wist je, dat jou kleine jongen op een dag over water zou lopen?
Maria, wist je, dat jou kleine jongen onze zonen en dochters zou redden?
Wist je, dat jou kleine jongen is gekomen om jou nieuw leven te geven?
Dit Kind dat jij hebt gebaard, zal binnenkort jou bevrijden!

Maria, wist je, dat jou kleine jongen de blinde man het zicht terug zou geven?
Maria, wist je, dat jou kleine jongen de storm tot bedaren brengt met Zijn hand?
Wist je wel, dat jou kleine jongen heeft gelopen waar de engelen hebben gelopen?
En dat, wanneer jij jou kleine jongen kust, jij het gezicht van God hebt gekust?

Oh Maria, wist je het?
Maria, wist je het?

De blinden zullen zien.
De doven zullen horen.
De doden zullen opstaan.
De lammen zullen lopen.
De stommen zullen lof brengen aan het Lam.

Maria, wist je, dat jou kleine jongen de Heer is van alles wat geschapen is?
Maria, wist je, dat jou kleine jongen op een dag zal regeren over al de naties?
Wist je, dat jou kleine jongen het perfecte Lam uit de hemel is?
En dat dit slapende Kind dat jij vasthoudt is de Grote “Ik ben”?

Jesaja heeft 2700 jaar geleden ook voorzegd dat Jezus een Koninkrijk van vrede zal stichten. Deze voorzegging moet nog uitkomen. Jezus zal terugkomen, niet als een weerloos babytje, maar als Koning...

Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.
Jesaja 9:6

Wat zal dat geweldig zijn als er eindelijk vrede zal zijn op de aarde. De vrede waar de wereld zo naar verlangt.

Wil je meer weten over Jezus en waarom Zijn geboorte met kerst overal in de wereld gevierd wordt, kijk dan eens bij Waarom Kerst?

4 opmerkingen:

Monique zei

Wat een prachtige woorden Willeke en wat een prachtig nummer. Ik kende het al, maar dan gezongen door één van de dames van The Judds. Práchtig!

Graag wil ik je via deze weg een mooi uiteinde toewensen voor jou en je geliefden. Dat er een mooi, nieuw en vooral gezegend jaar op mag volgen.

Lieve groet van (Mama) Monique

miny zei

Mooi gezongen, wat leuk dat ook dit op je blog komt!!
Ik wens je een goed en gezond 2011.

Groeten Miny

Jantine zei

Het lied is voor mij bekend, maar het filmpje heb ik opgeslagen, dank je wel!

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.